Soovin liituda

Klubi täisõiguslikuks liikmeks võivad saada kõik BMW mootorratta omanikud Eestis vabatahtlikkuse alusel.
Klubi liikmeks astuda soovija peab olema vähemalt 18.a. vanune, omama BMW mootorratast, vastavat juhiluba ja tunnustama klubi põhikirja, olema valmis edendama klubi tööd, aitama kaasa klubi eesmärkide saavutamisele ning tasuma sisseastumismaksu 200 eur ja iga-aastast liikmemaksu, mille suuruse otsustab klubi juhatus.

Liikmeks võib saada isik, keda soovitab vähemalt üks klubi liige.

Uute liikmete vastuvõtu otsustab klubi juhatus lihthäälteenamusega.

Klubi liikmetel on õigus:

  • osa võtta kõikidest klubi üritustest;
  • valida ja olla valitav kõikidesse klubi juhtorganitesse ja ametitesse;
  • esitada ettepanekuid ja pärida aru klubi tegevust puudutavates küsimustes;
  • kooskõlastatult juhatusega kasutada klubi logo ja sümboolikat;
  • kasutada klubi muud vara vastavalt põhikirjale ja kodukorrale;
  • anda lihtkirjalik volikiri teisele klubiliikmele enda esindamiseks üldkoosolekul;

 

BMW Motoclub Estonia’ga liitumise soovi korral lae alla ja täida ära avaldus,

saada see meile digitaalselt allkirjastatuna e-maili aadressil : parnatoomas@gmail.com

või lihtpostiga aadressil: Paldiski mnt 108 Tallinn 13522, BMW Motoclub Estonia.

 

Laekunud avaldused vaadatakse läbi klubi juhatuse poolt ja sooviavaldajat teavitatakse otsusest esimesel võimalusel.