Tutvustus

Klubi liikmeskond jaguneb asutaja-, tegev-, juhatuse- ja auliikmeteks.

Klubi täisõiguslikuks liikmeks võivad saada sõltumata soolisest kuuluvusest kõik BMW mootorratta omanikud Eestis vabatahtlikkuse alusel.
Auliikmeteks võivad olla isikud, kellel on erilisi teeneid moto valdkonnas või kes on oluliselt kaasa aidanud klubi eesmärkide saavutamisele ja keda klubi juhatus peab selle vääriliseks oma vastavasisulise otsusega.

Klubi kõrgeim organ on üldkoosolek, mis tuleb korraliselt kokku vähemalt 1 kord aastas.

Klubi üldkoosolek valib juhatuse klubi liikmete hulgast kolmeks aastaks.
Kinnitatud juhatus valib liikmete seast klubi juhi, kinnitab klubi aasta eelarve, samuti eelmise aasta aruande, võtab vastu põhikirja muudatused, otsustab klubi ümberkorraldamise, arutab läbi ja kinnitab klubi tegevuskavad, teeb kokkuvõtteid saavutatust ning annab hinnangu klubi
juhatuse tegevusele aruandeperioodil, vajadusel kutsub tagasi juhatuse liikmeid.

Klubi juhatus on seitsmeliikmeline. Sinna kuuluvad klubi juht ja kuus liiget. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada klubi kõikides õigustoimingutes.

Klubi juhatus :

_MG_0771 fb

Toomas Pärna – President

R1250GS Adventure

Tel: 5036339

Ulvar Mikk – Manager pilt

Ulvar Mikk – Manager

R1250GS

Tel: 5068486

Artur Kim – Juhatuse liige pilt

Artur Kim – Juhatuse liige

R1200GS

Tel.5065878

Erkki Noor – Finants Manager pilt

Erkki Noor – Finants Manager

R1200RT

Tel: 5097679

_MG_0663 fb

Ivar Kalev – Juhatuse liige

R850C

Tel: 5011183

Larianna Holm – Juhatuse liige pilt

Larianna Holm – Juhatuse liige

R1200R

Heino Junolainen – Juhatuse liige pilt

Heino Junolainen – Juhatuse liige

R1250GS

_MG_0727 fb

Raino Paron

R1200GS Adventure

Reino Soots pilt

Reino Soots

R1250GS Adventure

Kaido Kruusoja pilt

Kaido Kruusoja

R1200GS Adventure

Agur Nurs pilt

Agur Nurs

R1200GS

_MG_0757 fb

Veiko Pedosk

K1600GT

Toomas Suurvärav pilt

Toomas Suurvärav

R1200GS

Tiit Normak pilt

Tiit Normak

R1250GS Adventure

Einar Tumanski pilt

Einar Tumanski

R1250GS Adventure

Kaido Kuus pilt

Kaido Kuus

R1200GS Adventure

Sergei Rosumovski pilt

Sergei Rosumovski

R1200GS Adventure

Age Antsov pilt

Age Antsov

R1200GS

Uku Liive pilt

Uku Liive

R1200GS

Enn Koger pilt

Enn Koger

R1200GS Adventure

Arsen Maisurjan pilt

Arsen Maisurjan

F800GS

Jaanus Silm pilt

Margus Kastein

R1200GS

Hannes Saareli pilt

Hannes Saareli

R1200GS

Alo Teder pilt

Alo Teder

R1200GS

Tiit Mägi pilt

Tiit Mägi

R1200C

Aivo Varem pilt

Aivo Varem

R1200GS

Arvo Turman pilt

Arvo Turman

R1250RT

Leho Liidres pilt

Leho Liidres

K1600GT

Janar Pops pilt

Janar Pops

R1200GS Adventure

Kaspar Noor pilt

Kaspar Noor

R1200GS

Raul Vanem pilt

Raul Vanem

R1200GS Adventure

Valeri Künnapu pilt

Valeri Künnapu

R1250GS

Meelis Palipea pilt

Meelis Palipea

R1250GS Adventure

Leo Kukk pilt

Leo Kukk

R1200GS

Peep Pihotalo pilt

Peep Pihotalo

R1200RS

Aare Järvelaid pilt

Aare Järvelaid

R1200RT

Roland Elbre pilt

Roland Elbre

R1200GS Adventure

Raivo Jaanson pilt

Raivo Jaanson

R1200GS

Andres Altpere pilt

Andres Altpere

R1250GS

Ivo Kõpper pilt

Ivo Kõpper

R1250GS Adventure

Marek Reinolt pilt

Marek Reinolt

R1200GS Adventure

Priit Palumaa pilt

Priit Palumaa

K1200R Sport

Meelis Mehikas pilt

Meelis Mehikas

R1200GS Adventure

Priit Rauniste pilt

Priit Rauniste

R1200GS

Marek Toome pilt

Marek Toome

R1200GS Adventure

Hanno Kaldaru pilt

Hanno Kaldaru

R1200R

Lauri Elbre pilt

Lauri Elbre

R1200GS Adventure

Kristen Miller pilt

Kristen Miller

R1200GS Adventure

Erich Reimets pilt

Erich Reimets

R1200GS Adventure

Joonas Viet pilt

Roman Reiner-Latosev

R1200GS

Marko Pavelson pilt

Marko Pavelson

R1200GS

Mati Säär pilt

Mati Säär

R1200GS

Danel Pandre pilt

Danel Pandre

R1200GS

Janek Ottis pilt

Janek Ottis

R1200GS

Erik Pauklin pilt

Erik Pauklin

R1200GS

Erik Pauklin pilt

Marko Männi

R1200GS Adventure

Erik Pauklin pilt

Argo Nurs

R1200GS

Erik Pauklin pilt

Loona Pallase

F800GS

Jaanus Vool pilt

Risto Männik

F800GS

Jaanus Vool pilt

Jaanus Vool

R1200GS

Arbo Aasoja pilt

Arbo Aasoja

R1200GS

Sergei Jurkin pilt

Sergei Jurkin

R1200GS Adventure

Robert Ellervee pilt

Robert Ellervee

R1200GS

Veiko Vaht pilt

Veiko Vaht

R1200GS Adventure

Jaanus Vool pilt

Peter Voecks

K1600GT

Margus Märtsoo

R1200GS Adventure

Ahti Aho

R1250GS

Märten Haavel

R1200GS

Timo Visnu

R1200GS

Martin Lember

R1250GS

Joonas Viet

R1200GS